शिक्षाले ल्याउछ समाजमा परिवर्तन


स्मृति मिश्र,धनुषा

नटराज टाईमस, जनकपुरधाम । २०१५मई देखि सुरु हुदै प्रथम, दोस्रो फेज सकेर तेस्रो फेजमाचल्दै आईरहेकोछ कार्यक्रमनिकशिक्षादिय ।

तेस्रो फेजको अबधी २०१९ सेप्टेम्बर सम्मरहेकोछ । निकशिक्षादियको संयोजकज्योती रत्ननगराईन नगरपालीकापालीका संयोजकले बताउनु भयो ।शिक्षाप्रप्ती समाजलाई संवेदनसीलबनेउनेमुख्यलक्ष्यका साथ यो कार्यक्रमको सुरुवातगरिएको हो ।

नरवेजियन राजदुतावास द्धारा आसमान नेपालले संचालन गरको निकशिक्षादियकार्यक्रम समाजको लागीनिकै नै लाभदाई रहेकाछन् ।

शिक्षले हाम्रो सोच बदलेको छ र जब सम्महामीशिक्षीतहुदैनौ तब सम्म समाजमा केहि परिर्वन आउदैन,हामीले राम्रो जनप्रतीनिधि छान्न सक्दैनौ, हामीलाई प्रलोभनमापारी हाम्रो मतको फाईदा उठाउछन्, त्यसैले यदिहामीशिक्षीतभयौ भने राम्रो जनप्रतीनीधीलाई मत दिन्छौं र समाजमा सकारात्मक परिर्वन आउछ,शिक्षको मह्त्वबारे बुझाएर आसमान नेपालले धेरै नै राम्रो काम गरेको छ बताउनु भयोनगराईन नगरपालीकाकीउपमेयर रंजु साह ।


समाजमा रहेका सम्पुर्ण बालबालीकालाई,विषेश गरि सिमान्तकृत पछाडी परेकावापारिएकाबालबालीकाहरुलाई शिक्षामाप्राप्तिकालागी सहयोगआसमान नेपालले गरेको छ,विषेश गरी बालीकाहरुको बारेम समाजको सोचमा परिर्वन ल्याएयो । विद्यार्थीहरुलाई विद्यालयपुगिसके पछि कसरी पुर्ण समय बस्छनत्यो वातावण पनिमिलाउने कार्य संचालनहुदै आएको छ । बालबालीकाहरुमानिकै नै परिर्वन आएको देखियो श्री गंगुलीमा.वीका प्र.अ विजयझा ले बतायनु भयो। डेबडीहा मा.वी स्कुलमापहिलेभन्दाबयवस्थापनपक्ष धेरै नै बदलेको छ, र चेतनामा बृधिभएकोछ ।निकशिक्षादियको नगराईन ना.पा.संयोजक ज्योती रत्नजानकारी गराउनु भएकि छिन् ।


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Articles

Back to top button